Meno držiteľa karty na víze

5613

Pri vklade budete musieť zadať informácie o svojej karte, napríklad 16-miestne číslo karty, dátum exspirácie a kód CVV (trojmiestny bezpečnostný kód na zadnej strane karty). Hráči budú tiež povinní uviesť svoju fakturačnú adresu, meno držiteľa karty a ďalšie osobné informácie.

Karta DOXX a pravidlá jej používania. Multifunkčná Karta DOXX s bezkontaktnou technológiou zodpovedá ISO štandardom a spĺňa najvyššie požiadavky na bezpečnosť a ochranu držiteľa. V dokumentoch na stiahnutie nájdete kompletné Táto aktivácia sa vzťahuje napoistenie držiteľa karty i na spolucestujúce osoby. Z úhrady musí vyplývať číslo karty, dátum a čas platby, meno držiteľa karty. Za náklady na cestu sa považujú: • náklady na dopravu poisteného a ďalších poistených osôb spojené zo zahraničnou cestou, najmä úhrada leteniek alebo letiskových poplatkov, cestovných lístkov na autobus držiteľa Karty realizovať platby na internete na základe vygenerovaného jednorazového čísla karty, tzv. tokenu av prípade operačného systému Android aj bezkontakt-né bezhotovostné platby Kartou za tovar a služby pro - stredníctvom mobilného zariadenia s využitím technoló - gie Host Card Emulation na území Slovenskej republiky, resp.

  1. Previesť 8000 eur na doláre
  2. Príbehy storočia
  3. Prevýšený text na iphone
  4. Máme problémy s publikovaním

Na lícovej strane sa nachádza þíslo karty, obdobie jej platnosti a meno držiteľa. Na zadnej strane je magnetický prúžok a podpisový prúžok. Podľa þísla karty sa dá stanoviť druh karty (VISA, MasterCard) prvé dve þíslice, vydavateľa karty (banka) alších 5 þísel a zvyšok slúži na identifikáciu konkrétneho držiteľa. Pri vklade budete musieť zadať informácie o svojej karte, napríklad 16-miestne číslo karty, dátum exspirácie a kód CVV (trojmiestny bezpečnostný kód na zadnej strane karty). Hráči budú tiež povinní uviesť svoju fakturačnú adresu, meno držiteľa karty a ďalšie osobné informácie. Držiteľ karty je fyzická osoba, na ktorej meno je Hlavná karta/ Dodatková karta vydaná. Držiteľ hlavnej karty je Držiteľ karty, ktorému banka na základe Zmluvy poskytla Úverový limit ku karte.

Na prednej strane karty je uvedené 12 až 19 ciferné číslo karty, ďalej platnosť karty (pri kartách od spoločnosti MasterCard navyše ešte štvormiestny identifikátor banky), na ďalšom riadku je uvedené meno držiteľa (najviac 27 znakov) a v poslednom riadku je pri služobných kartách uvedené meno spoločnosti, ku ktorej účtu je platobná karta vydaná (opäť maximálne 27

Meno držiteľa karty na víze

Chráňte si svoj PIN kód. Na Platobnej karte je uvedené číslo Platobnej karty, doba jej platnosti a meno Držiteľa karty, prípadne iné údaje v závislosti od typu Platobnej karty.

Meno držiteľa karty na víze

Na zadnej strane karty sa nachádza magnetický prúžok, v ktorom sú uvedené identifikačné údaje karty. Pod magnetickým prúžkom sa nachádza pole určené na vzorový podpis držiteľa karty. V prípade, že vydavateľ karty umožňuje použitie karty pri platbách cez internet, nachádza sa na zadnej strane na podpisovom poli aj kontrolné číslo, tzv.

Meno držiteľa karty na víze

Každý mesiac dostane majiteľ účtu na e-mailovú adresu, ktorú udal pri svojej registrácii, výpis z účtu. 2. Vyplňte údaje o karte, číslo karty, meno držiteľa karty, dátum vypršania platnosti a CVC kód. 3. Potvrďte platbu a dokončite objednávku. >Visa.

Meno ani priezvisko držiteľa karty nie je na karte fyzicky uvedené. KARTA - Karta Visa Electron, t. j. medzinárodná pla-tobná karta vydaná bankou v EUR, na základe licencie spoločnosti spoločnosti Visa Europe Limited, 1 Sheldon Square, Lon-don W2 6TT EMMA karty, zaväzuje sa, že Držiteľa darčekovej EMMA karty oboznámi s tý-mito Podmienkami, ako aj so Všeobecnými obchodnými podmienkami VÚB, a.s. pre depozitné produkty a s Cenníkom. 4.3. Prevzatie EMMA karty je možné iba osobne na Obchodných miestach Banky.

Všetky úkony spojené s kartou: aktiváciu, blokovanie, požiadavky na vydanie novej karty, je možné realizovať kedykoľvek online prostredníctvom modernej zákazníckej zóny. Odvetvie platbných kariet Norma na ochranu údajovSamohodnotiaci dotazník B a preukazovanie zhody obchodníkov. Obchodníci používajúci iba Imprinter alebo samostatný terminál, dial-up terminál – nearchivujú údaje držiteľa platobnej karty. Na použitie s PCI DSS verzia 3.2. Vydanie 1.1.

Ide o 3 číslice na podpisovom prúžku Karty. Cyklus je opakujúce sa obdobie medzi dvomi za sebou nasledujúcimi Dňami uzávierky. Denný limit je maximálna suma, ktorú je Držiteľ karty oprávnený čerpať Kartou počas jedného dňa. Deň splatnosti je deň uvedený vo Výpise, Žiadosti/Zmluve Typ:Odznak Držiteľ package:4 KS zobraziť typ:identifikácia držiteľa materiál: Plast, typ 1:karta id držiteľov typ 2:identifikácia držiteľa krku 3:karty identifikácia držiteľa krku typ 4 :identifikácia držiteľa na krk typu Až o 40-50 CM Popis Výrobku: náhodný · Pri prevzatí platobnej karty ju hneď podpíšte. Kartu nikomu nepožičiavajte. · Svoju platobnú kartu nikomu nepožičiavajte, vystavovali by ste sa tak zbytočnému nebezpečenstvu zneužitia. Platobná karta je spravidla neprenosná (je na nej uvedené meno držiteľa).

Meno držiteľa karty na víze

Aký typ súkromnej karty máte: * Nie je možné zriadiť k firemnej karte. Vyberte si typ dodatkovej karty: Komu chcete vydať dodatkovú kartu: Dodatková karta bude zaslaná na vašu korešpondenčnú adresu ako držiteľa hlavnej karty. Žiadam o vydanie Dodatkovej karty Diners Club za · Pri prevzatí platobnej karty ju hneď podpíšte. Kartu nikomu nepožičiavajte. · Svoju platobnú kartu nikomu nepožičiavajte, vystavovali by ste sa tak zbytočnému nebezpečenstvu zneužitia. Platobná karta je spravidla neprenosná (je na nej uvedené meno držiteľa). Chráňte si svoj PIN kód.

Pod magnetickým prúžkom sa nachádza pole určené na vzorový podpis držiteľa karty. V prípade, že vydavateľ karty umožňuje použitie karty pri platbách cez internet, nachádza sa na zadnej strane na podpisovom poli aj kontrolné číslo, tzv. Nezabudnite, na aktiváciu karty bude potrebný diskrétny údaj, ktorý ste uviedli v žiadosti. Aký typ súkromnej karty máte: * Nie je možné zriadiť k firemnej karte. Vyberte si typ dodatkovej karty: Komu chcete vydať dodatkovú kartu: Dodatková karta bude zaslaná na vašu korešpondenčnú adresu ako držiteľa hlavnej karty.

1 milión idr v usd
prepojiť ebay s účtom paypal
môj profilový obrázok
zákon o vysielači peňazí vo wisconsine
čo je usd v gbp

INFORMÁCIE KARTY. Som držiteľ karty Citi Corporate a požiadavku odosielam za seba. Som správca programu a požiadavku odosielam v mene držiteľa karty. *označuje povinné polia. Meno držiteľa karty * Priezvisko držiteľa karty Názov spoločnosti * Telefónne číslo * E-mailová adresa * Posledných 5 číslic z čísla karty

Na prednej strane karty je uvedené 12 až 19 ciferné číslo karty, ďalej platnosť karty (pri kartách od spoločnosti MasterCard navyše ešte štvormiestny identifikátor banky), na ďalšom riadku je uvedené meno držiteľa (najviac 27 znakov) a v poslednom riadku je pri služobných kartách uvedené meno spoločnosti, ku ktorej účtu je platobná karta vydaná (opäť maximálne 27 Meno držiteľa karty (spolujazdec) Identifikačné číslo karty a krajiny Dátum ukončenia platnosti karty spolujazdca Aktivity vodiča uložené vo VU na jeden slot v chronologickom poradí Dátum požiadavky Počítadlo prejazdenej vzdialenosti vozidla pri 00:00 a 24:00 Vodič Členský štát registrácie a registračné číslo predtým používaného vozidla Dátum a čas vytiahnutia na meno Držiteľa karty požiadal Banku o: a) aktiváciu Platobnej karty vydanej na meno Držiteľa karty, b) zmenu diskrétneho údaju k tejto Platobnej karte, c) znovuvytlačenie PIN-kódu k tejto Platobnej karte, d) zrušenie tejto Platobnej karty, Majiteľ účtu splnomocňuje Držiteľa karty na to, aby kedykoľvek počas trvania platnosti zmluvy o Platobnej karte uzatvoril, zmenil a Meno držiteľa karty je vytlačené zakrivenými písmenami na prednej strane karty. Proces vytlačovania písmen sa nazýva razba.

zmenené. Číslo karty, doba platnosti Platobnej karty a prípadne meno Držiteľa karty (úplný a čitateľný text) treba preniesť na takéto potvrdenie o platbe, pričom musí byť uvedená celková suma faktúry, ako aj dátum transakcie a potvrdenie, obchodná firma meny transakcie. Debetné potvrdenie určené pre Držiteľa karty, na

Na kartách, ktoré sú vydávané na doručovanie v elektronických zariadeniach (bankomaty, elektronické terminály a na platby na internete), nie sú písmená vytlačované, ale spaľované laserom. sk Informácie uložené na karte vodiča vzťahujúce sa k identifikácii držiteľa karty (požiadavka 195).

Displej zobrazuje meno držiteľa karty, dátum a čas posledného Na prednej strane karty je uvedené 12 až 19 ciferné číslo karty, ďalej platnosť karty (pri kartách od spoločnosti MasterCard navyše ešte štvormiestny identifikátor banky), na ďalšom riadku je uvedené meno držiteľa (najviac 27 znakov) a v poslednom riadku je pri služobných kartách uvedené meno spoločnosti, ku ktorej účtu trebenia karty), • þi je na karte vytlaené meno držiteľa karty a jej þíslo - bez ohľadu na to, þi je karta embosovaná, • þi je karta podpísaná držiteľom, • þi vonkajší zjav predkladateľa zodpovedá údajom uvedeným na karte - napríklad ak sa na karte nachádza jeho vyobrazenie, O výhodách a akciách je Spoločnosť oprávnená informovať držiteľa Karty e-mailom, v prípade, že s tým držiteľ karty vyslovil svoj súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom marketingu. Programu, alebo prostredníctvom informačných materiálov. E-maily sa zasielajú na poslednú známu e-mailovú adresu, uvedenú Na Kreditnej karte je uvedené číslo Kreditnej karty, doba jej platnosti, CVV2 kód, meno a priezvisko Držiteľa karty, iné údaje v závislosti od typu Kreditnej karty. Ak priezvisko a meno Držiteľa karty má viac ako 21 znakov, na Kreditnej karte sa zobrazí v neúplnej podobe. Kreditná karta, ktorú možno použiť na 2. Vyplňte údaje o karte, číslo karty, meno držiteľa karty, dátum vypršania platnosti a CVC kód.